Ubezpieczenia firmowe

Oferuję kompleksowe ubezpieczenia dla firm. Zdaję sobie sprawę, że każda firma jest inna i ma swoje unikalne potrzeby, dlatego dostosowuję ofertę ubezpieczeń do indywidualnych wymagań każdego Klienta. Moje usługi obejmują doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątku firmowego, na zdrowie i życie, w tym ubezpieczeń grupowych dla pracowników. Współpracuję z wiodącymi Ubezpieczycielami na polskim rynku, między innymi z Grupą Generali Polska i Bezpieczny.pl, aby zapewnić najwyższej jakości produkty ubezpieczeniowe.

 

Ochrona mienia przedsiębiorstwa

Jednym z podstawowych ubezpieczeń dla firm jest ubezpieczenie majątkowe, które chroni mienie przedsiębiorstwa przed różnego rodzaju szkodami. Obejmuje ono zarówno budynek, w którym mieści się siedziba firmy, jak i wyposażenie oraz towary znajdujące się w magazynach czy na terenie zakładu. Ubezpieczenie majątkowe może obejmować ochronę przed takimi zagrożeniami jak pożar, zalanie, kradzież czy zniszczenia wynikające z działalności atmosferycznej.

Podpisywanie dokumentu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorstwo przed roszczeniami osób trzecich, które mogą wynikać z działalności firmy. Przykłady takich roszczeń to odszkodowania za wypadki przy pracy, szkody na mieniu klientów czy błędy popełnione przez pracowników.

 

Ubezpieczenie floty pojazdów firmowych

Dla firm, które korzystają z samochodów służbowych, kluczowe jest ubezpieczenie floty pojazdów. Pozwala ono na ochronę wszystkich pojazdów należących do firmy w ramach jednej umowy, co ułatwia zarządzanie polisą i pozwala na uzyskanie korzystniejszych warunków ubezpieczenia.